CIAT Vectios Power R-454B

Gama produktów

Seria VECTIOS POWER R-454B to kompaktowe, poziome i autonomiczne jednostki powietrze-powietrze typu rooftop, o wysokiej wydajności (o 3% wyższej niż już wyjątkowa wydajność w VECTIOS POWER R-410A) i o 80% niższym bezpośrednim śladzie CO2 dzięki na zastosowanie nowego czynnika chłodniczego R-454B.

Wyposażone są we wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej klimatyzacji instalacji.
•Seria IPJ: Jednostki pracujące jako odwracalne pompy ciepła

   
Wydajność Wydajność chłodzenia od 98 do 273kW
Wydajność grzania 97 do 300kW
Przepływ powietrza od  10 800 do 54 000 m3/h
   
Zastosowanie Urządzenie jest podłączone bezpośrednio do kanału dystrybucji powietrza bez dodatkowych elementów lub wyposażenia, rur, kabli itp. nie zajmując w ogóle miejsca na podłodze. Taka konstrukcja zmniejsza koszty instalacji, urządzeń przyłączeniowych i zapewnia niezawodną pracę. Zakres wydajności tych jednostek pozwala na klimatyzację dużych powierzchni. Ogromna liczba opcji spełnia wiele wymagań operacyjnych, takich jak:
• Odzysk ciepła
• Swobodne chłodzenie
• Wymiana powietrza
• Strefowanie ze zmianą przepływu powietrza
• Kontrola jakości powietrza w pomieszczeniach
• Filtracja powietrza
• Urządzenia pomocnicze do ogrzewania
• Dodatkowa nagrzewnica wodna
• Rozszerzenie limitów operacyjnych
• Dostępne ciśnienie statyczne do 80 mm.w.c. Wszystkie jednostki są testowane i sprawdzane w fabryce.
   
Kluczowe cechy
 • Zgodny z Ekoprojektem, Tier 2 (2021)
 • 4 hermetyczne sprężarki spiralne w układzie tandem
 • 2 obwody chłodnicze
 • Wentylatory typu plug-fan z silnikami EC
 • Elektroniczne zawory rozprężne
 • Czynnik chłodniczy R-454B o niskim niski GWP (-77% niższy GWP niż R-410A i -31% niż R-32).
 • Czynnik chłodniczy R-454B jest sklasyfikowany jako A2L
 • Wysoka elastyczność przy dużej liczbie dostępnych opcji
 • Opcjonalna dwuwarstwowa izolacja 50 mm w całej części wewnętrznej w kontakcie z przepływem powietrza
 • Panele aluminiowe
 • Podwójny system blokowania wysokiej jakości 
   
Korzyści  

WYSOKA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ŚRODOWISKO
- Przekracza wymagania dotyczące efektywności sezonowej określone w rozporządzeniu Ecodesign 2021 (UE 2016/2281), zapewniając do 38% oszczędności energii i 10% w zakresie ogrzewania
- SEER do 5,04; SCOP do 3,53 (3% wyższy niż już wyjątkowa wydajność VECTIOS POWER R-410A)
- Specyficzne funkcje zmniejszające zużycie energii do minimum dla każdego zastosowania: zmienna wentylacja, free-cooling, filtry o niskim spadku ciśnienia i systemy odzyskiwania energii.
- Aktywny Odzysk i Pasywny Odzysk energii z powietrza wywiewanego dostępny we wszystkich zakresach wydajności
- Czynnik chłodniczy R-454B o najniższym GWP (-77% niższy GWP niż R-410A i -31% niż R-32).
- Czynnik chłodniczy R-454B pozwala zmniejszyć o 80% bezpośredni ślad CO2
- Eliminacja palet drewnianych do przeładunku

KOMFORT AKUSTYCZNY
- Cała gama produktów gwarantuje niski poziom hałasu podczas pracy


OPTYMALIZACJA PROJEKTU
- Niska waga i ślad
- Aluminiowe panele i rejestry
- 2 konstrukcje obudowy: w standardzie pojedynczy panel; oraz opcjonalnie z panelem dwuwarstwowym z izolacją 50mm na całej powierzchni sekcji wewnętrznej o klasie ogniowej A2-s1,d0 (M0)
- Wszystkie rozmiary i konfiguracje przepływu powietrza mogą być transportowane w kontenerze (nie ma potrzeby specjalnego opakowania morskiego SEI4C)


ELASTYCZNOŚĆ SYSTEMU
- Jedna z najdłuższych list opcji dostępnych dla urządzeń
- Idealne rozwiązanie spełniające najbardziej specyficzne wymagania dla każdej aplikacji
- Swobodne chłodzenie; Odzyskiwanie energii; Świeże powietrze; Czujniki jakości; Filtrowanie; Kontrola nadciśnienia; Wspomaganie ogrzewania; Kontrola wilgotności; Operacje całoroczne; Kontrola wielostrefowa; Dodatkowa nagrzewnica wodan; Zastosowania niskotemperaturowe; Master/Slave i rezerwa; Liczniki energii; Wykrywanie wycieków czynnika chłodniczego lub wykrywacze dymu; Opcje antykorozyjne; Nadzór; Komunikacja

SZEROKI ZAKRES
- Szerszy zakres temperatur powietrza zewnętrznego, od -15ºC do 48ºC
- Więcej aplikacji z określonymi opcjami:
Strefy powietrzne do sterowania do 4 stref; wężownica odzysku ciepła; niska temperatura powrotu 15ºC w trybie chłodzenia; rozszerzenie przepływu powietrza i Zarządzanie pracą master/slave lub rezerwową

PROSTOTA
- Rozwiązanie Plug & Play w pełni zaprogramowane i skonfigurowane w fabryce
- Komunikacja ze wszystkimi protokołami systemu zarządzania budynkiem poprzez Modbus, Ethernet, LonWorks, BACnet i KNX
- Szeroka oferta nadzoru od 1 do 300 jednostek
- Rozwiązanie do zdalnego nadzoru

ZAAWANSOWANE STEROWANIE VECTIC
- Pojedyncza kontrola dla całego zakresu
- Dedykowany do ulepszonej pracy w warunkach częściowego obciążenia w celu zwiększenia wydajności sezonowej
- Zarządzanie sprężarkami multi-scroll i wentylatorami typu plug-fan EC
- Ulepszone całoroczne działanie i strategie rozmrażania
- Zarządzanie nowymi opcjami
- Dostępność wielu protokołów do integracji z BMS
- Wiele opcji dla platform zdalnego zarządzania

PEŁNA NIEZAWODNOŚĆ
- Solidny proces projektowania i produkcji
- Wysokiej jakości komponenty
- Wydajność certyfikowana przez Eurovent (do 200kW)

  Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach ograniczających wpływ na środowisko naturalne